ثبت نام دوره گوهرشناسی کاربردی (سنگ های رنگی)

 • انتخاب دوره

 • 0 تومان
 • استرداد شهریه

 • شرایط

  • هنرجویی که بیش از سه جلسه غیبت داشته باشد ، واجد شرایط دریافت مدرک پایان دوره نمی باشد.
  • هنرجویی که پروژه پایانی خود را تحویل نداده باشد ، واجد شرایط دریافت مدرک پایان دوره نمی باشد.
  • هنر جو برای ثبت نام حداقل باید نصف شهریه دوره به صورت نقدی را پرداخت کرده و مابقی را طی دو قسط تا پیش از شروع جلسه هفتم تسویه کند.
  • هنرجوی گرامی طبق قانون حمایت از حقوق مؤلفان، پدید آورندگان و هنرمندان، کلیه حقوق مادی و معنوی آثار این مؤسسه از جمله کتاب ها، جداول و Template ها و فیلمهایی که در اختیار هنرجویان قرار میگیرد، جزء حقوق محفوظ آکادمی طراحی مرتضوی است؛ برهمین اساس کلیه ویدئوهایی که در اختیار شما قرار میگیرد صرفاً جنبه آموزشی دارند و هرگونه استفاده غیره و پخش و واگذاری آنها به اشخاص دیگربدون اجازه مؤلف، بر اساس قانون حمایت از مولفان جمهوری اسلامی ایران جرم کیفری بوده پیگرد قانونی دارد که شامل حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال است.
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .