حمیدرضا صالح

حمیدرضا صالح

مدرس طراحی طلا و جواهر با رایانه

حمیدرضا صالح

مدرس طراحی طلا و جواهر با رایانه

 • طراح و ایده‌پرداز تیم طراحی MDA

 • مدرک زبان آکادمیک از دانشگاه Uconn آمریکا

 • مدرک معماری داخلی از دانشگاه MCC آمریکا

 • مدرک  Design Thinkingاز دانشگاه Harvard آمریکا

 • مدرک دوره ارتباطات تجاری از دانشگاه Uconn آمریکا

 • موسس و مدیر تشکل داشجویی«اسکیس در ۵ دقیقه» در دانشگاه Uconn آمریکا

 • مدیر طراحی استودیو طراحی HED Office

 • تقدیرنامه دانشجو نمونه از دانشگاه Uconn آمریکا

 • برنده جایزه بهترین وبسایت شهرداری تهران در بخش فناوری

 • سرپرست واحد معماری و گرافیک شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی شهر‌آفتاب

 • ورکشاپ «معماری منظر در تهران» از دانشگاه شهید بهشتی

 • ورکشاپ «منظر فرهنگی» از سازمان میراث فرهنگی

 • تقدیرنامه کارمند نمونه شهرداری تهران در سال ۹۴

 • مدرک TOEFL ITP از دانشگاه Uconn آمریکا

 • سردبیر انجمن معماری موسسه آموزش عالی کوثر

 • مدرک TDC از موسسه آموزشی نصیر

 • مدرک ترسیم فنی درجه ۲ سازمان فنی و حرفه‌ای

 • مدرک ترسیم فنی درجه ۱ سازمان فنی و حرفه‌ای

 • مدرک ترسیم به کمک اتوکد سازمان فنی و حرفه‌ای

 • دیپلم زبان انگلیسی از سازمان جهاد دانشگاهی

 • تقدیرمانه دانش‌آموز نمونه از دانشگاه تهران

 • تقدیرمانه زبان انگلیسی از مدرسه Ambervale استرالیا

 • تقدیرمانه داستان نویسی از مدرسه Ambervale استرالیا