تقویم آموزشی
آکادمی طراحی مرتضوی

رویدادهای مهم:

تقویم آموزشی دوره ماتریکس مقدماتی

جلسه معارفه طراحی طلا و جواهر با رایانه

تاریخ برگزاری: پنج شنبه 29 مهر | مدل برگزاری: آنلاین | ساعت برگزاری: 14:00
رایگان
21

مرداد 1400

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
تماس بگیرید (02126423862)

دوره غیرحضوری (40% تخفیف)

شهریه: 3,540,000 تومان
شهریه: 2,124,000 تومان
5

شهریور 1400

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
تماس بگیرید (02126423862)
شهریه: 4,176,000 تومان
شهریه: 3,540,000 تومان
11

مهر 1400

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
تماس بگیرید (02126423862)
شهریه: 4,800,000 تومان
شهریه: 4,080,000 تومان
29

مهر 1400

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
تماس بگیرید (02126423862)
5

آذر 1400

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
تماس بگیرید (02126423862)
شهریه: 7,099,200 تومان
شهریه: 6,018,000 تومان
6

آذر 1400

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
تماس بگیرید (02126423862)
شهریه: 4,800,000 تومان
شهریه: 4,080,000 تومان

تقویم آموزشی دوره ماتریکس پیشرفته

12

شهریور 1400

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
تماس بگیرید (02126423862)
4

مهر 1400

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
تماس بگیرید (02126423862)
شهریه: 3,540,000 تومان
3

آبان 1400

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
تماس بگیرید (02126423862)
شهریه: 4,800,000 تومان
شهریه: 4,080,000 تومان
10

آبان 1400

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
تماس بگیرید (02126423862)
شهریه: 4,176,000 تومان
شهریه: 3,540,000 تومان
9

آذر 1400

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
تماس بگیرید (02126423862)
شهریه: 4,800,000 تومان
شهریه: 4,080,000 تومان

تقویم آموزشی دوره ماتریکس جامع (مقدماتی تا پیشرفته)

جلسه معارفه طراحی طلا و جواهر با رایانه

تاریخ برگزاری: پنج شنبه 29 مهر | مدل برگزاری: آنلاین | ساعت برگزاری: 14:00
رایگان
21

مرداد 1400

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
تماس بگیرید (02126423862)

دوره غیرحضوری (40% تخفیف)

شهریه: 7,080,000 تومان
شهریه: 4,248,000 تومان
11

مهر 1400

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
تماس بگیرید (02126423862)
شهریه: 8,160,000 تومان
شهریه: 6,936,000 تومان
29

مهر 1400

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
تماس بگیرید (02126423862)
5

آذر 1400

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
تماس بگیرید (02126423862)
شهریه: 7,099,200 تومان
شهریه: 6,018,000 تومان
6

آذر 1400

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
تماس بگیرید (02126423862)
شهریه: 8,160,000 تومان
شهریه: 6,936,000 تومان

تقویم آموزشی دوره کانسپت دیزاین و طراحی دستی

جلسه معارفه ایده پردازی و کانسپت دیزاین

تاریخ برگزاری: سه شنبه 27 مهر | مدل برگزاری: آنلاین | ساعت برگزاری: 20:30
رایگان
10

تیر 1400

دوره پیشرفته (12جلسه)

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
تماس بگیرید (02126423862)
شهریه کامل: 5,760,000 تومان
1

شهریور 1400

دوره پیشرفته (12جلسه)

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
تماس بگیرید (02126423862)
شهریه کامل: 5,760,000 تومان
6

آبان 1400

دوره جامع ( مقدماتی + پیشرفته)

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
تماس بگیرید (02126423862)
شهریه کامل: 9,792,000 تومان

پرداخت کامل ( 5% تخفیف ) = 9,302,400 تومان

پرداخت اقساطی ( 4 قسط) هر قسط = 2,448,000 تومان

10

آذر 1400

دوره جامع ( مقدماتی + پیشرفته)

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
تماس بگیرید (02126423862)
شهریه کامل: 9,792,000 تومان

پرداخت کامل ( 5% تخفیف ) = 9,302,400 تومان

پرداخت اقساطی ( 4 قسط) هر قسط = 2,448,000 تومان

تقویم آموزشی دوره زیبراش

به زودی اعلام میشود...

جلسه معارفه دوره جامع زیبراش

تاریخ برگزاری: دو شنبه 17 آبان | مدل برگزاری: آنلاین | ساعت برگزاری: 20:30
رایگان
28

آبان 1400

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
تماس بگیرید (02126423862)
شهریه: 5,940,000 تومان
شهریه: 5,220,000 تومان

تقویم آموزشی دوره گوهر شناسی کاربری

28

مهر 1400

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
تماس بگیرید (02126423862)

تقویم آموزشی دوره شناسایی، ارزیابی و ارزش گذاری الماس

21

مهر 1400

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
تماس بگیرید (02126423862)
شهریه کامل: 3,800,000 تومان

تقویم آموزشی دوره ساپورت گذاری

20

مهر 1400

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
تماس بگیرید (02126423862)
شهریه: 1,440,000 تومان