تقویم آموزشی
آکادمی طراحی مرتضوی

رویدادهای مهم:

تقویم آموزشی دوره ماتریکس مقدماتی

جلسه معارفه طراحی طلا و جواهر با رایانه

تاریخ برگزاری: سه شنبه 22 تیر | مدل برگزاری: آنلاین | ساعت برگزاری: 20:30
رایگان
28

تیر 1400

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
تماس بگیرید (02126423862)
شهریه: 4,800,000 تومان
شهریه: 4,080,000 تومان

جلسه معارفه طراحی طلا و جواهر با رایانه

تاریخ برگزاری: سه شنبه 5 مرداد | مدل برگزاری: آنلاین | ساعت برگزاری: 20:30
رایگان
21

مرداد 1400

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
تماس بگیرید (02126423862)
شهریه: 3,540,000 تومان
29

مرداد 1400

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
تماس بگیرید (02126423862)
شهریه: 4,176,000 تومان
شهریه: 3,540,000 تومان
2

شهریور 1400

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
تماس بگیرید (02126423862)
شهریه: 4,800,000 تومان
شهریه: 4,080,000 تومان
11

مهر 1400

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
تماس بگیرید (02126423862)
شهریه: 4,800,000 تومان
شهریه: 4,080,000 تومان

تقویم آموزشی دوره ماتریکس پیشرفته

5

شهریور 1400

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
تماس بگیرید (02126423862)
شهریه: 4,176,000 تومان
شهریه: 3,540,000 تومان
6

شهریور 1400

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
تماس بگیرید (02126423862)
شهریه: 4,800,000 تومان
شهریه: 4,080,000 تومان
4

مهر 1400

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
تماس بگیرید (02126423862)
شهریه: 3,540,000 تومان

تقویم آموزشی دوره ماتریکس جامع (مقدماتی تا پیشرفته)

28

تیر 1400

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
تماس بگیرید (02126423862)
شهریه: 8,160,000 تومان
شهریه: 6,936,000 تومان

جلسه معارفه طراحی طلا و جواهر با رایانه

تاریخ برگزاری: سه شنبه 5 مرداد | مدل برگزاری: آنلاین | ساعت برگزاری: 20:30
رایگان
9

مرداد 1400

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
تماس بگیرید (02126423862)
شهریه: 6,744,240 تومان
21

مرداد 1400

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
تماس بگیرید (02126423862)
شهریه: 6,744,240 تومان
29

مرداد 1400

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
تماس بگیرید (02126423862)
شهریه: 7,099,200 تومان
شهریه: 6,744,240 تومان
2

شهریور 1400

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
تماس بگیرید (02126423862)
شهریه: 8,160,000 تومان
شهریه: 6,936,000 تومان
11

مهر 1400

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
تماس بگیرید (02126423862)
شهریه: 8,160,000 تومان
شهریه: 6,936,000 تومان

تقویم آموزشی دوره کانسپت دیزاین و طراحی دستی

جلسه معارفه ایده پردازی و کانسپت دیزاین

تاریخ برگزاری: سه شنبه 12 مرداد | مدل برگزاری: آنلاین | ساعت برگزاری: 20:30
رایگان
10

تیر 1400

دوره پیشرفته (12جلسه)

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
تماس بگیرید (02126423862)
شهریه کامل: 5,760,000 تومان
18

مرداد 1400

دوره پیشرفته (12جلسه)

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
تماس بگیرید (02126423862)
شهریه کامل: 5,760,000 تومان
19

مرداد 1400

دوره جامع ( مقدماتی + پیشرفته)

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
تماس بگیرید (02126423862)
شهریه کامل: 9,792,000 تومان

پرداخت کامل ( 5% تخفیف ) = 9,302,400 تومان

پرداخت اقساطی ( 4 قسط) هر قسط = 2,448,000 تومان

تقویم آموزشی دوره زیبراش

به زودی اعلام میشود...

جلسه معارفه دوره جامع زیبراش

تاریخ برگزاری: دوشنبه 18 مرداد | مدل برگزاری: آنلاین | ساعت برگزاری: 20:30
رایگان
7

شهریور 1400

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
تماس بگیرید (02126423862)

تقویم آموزشی دوره گوهر شناسی کاربری

7

تیر 1400

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
تماس بگیرید (02126423862)

تقویم آموزشی دوره شناسایی، ارزیابی و ارزش گذاری الماس

6

اردیبهشت 1400

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
تماس بگیرید (02126423862)
شهریه کامل: 3,800,000 تومان

تقویم آموزشی دوره ساپورت گذاری

26

مرداد 1400

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
تماس بگیرید (02126423862)
شهریه: 1,440,000 تومان