تقویم آموزشی
آکادمی طراحی مرتضوی

تقویم آموزشی دوره ماتریکس مقدماتی

17

اردیبهشت 1400

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
تماس بگیرید (02126423862)
شهریه: 4,176,000 تومان
شهریه: 3,540,000 تومان
19

اردیبهشت 1400

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
تماس بگیرید (02126423862)
شهریه: 3,540,000 تومان
1

خرداد 1400

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
تماس بگیرید (02126423862)
شهریه: 4,800,000 تومان
شهریه: 4,080,000 تومان

تقویم آموزشی دوره ماتریکس پیشرفته

9

اردیبهشت 1400

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
تماس بگیرید (02126423862)
17

اردیبهشت 1400

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
تماس بگیرید (02126423862)
شهریه: 4,176,000 تومان
شهریه: 3,540,000 تومان
21

اردیبهشت 1400

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
تماس بگیرید (02126423862)
شهریه: 3,540,000 تومان
11

خرداد 1400

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
تماس بگیرید (02126423862)
شهریه: 4,800,000 تومان
شهریه: 4,080,000 تومان

تقویم آموزشی دوره ماتریکس جامع (مقدماتی تا پیشرفته)

17

اردیبهشت 1400

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
تماس بگیرید (02126423862)
شهریه: 7,099,200 تومان
شهریه: 6,018,000 تومان
19

اردیبهشت 1400

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
تماس بگیرید (02126423862)
شهریه: 6,018,000 تومان
20

اردیبهشت 1400

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
تماس بگیرید (02126423862)
دوره فشرده (20% تخفیف)
شهریه: 6,018,000 تومان
شهریه (20% تخفیف) : 4,814,400 تومان
1

خرداد 1400

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
تماس بگیرید (02126423862)
شهریه: 8,160,000 تومان
شهریه: 6,936,000 تومان

تقویم آموزشی دوره کانسپت دیزاین و طراحی دستی

29

اردیبهشت 1400

دوره جامع ( مقدماتی + پیشرفته)

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
تماس بگیرید (02126423862)
شهریه کامل: 9,792,000 تومان

پرداخت شهریه کامل ( 5% تخفیف ) = 9,302,400 تومان

پرداخت شهریه قسطی ( 4 قسط ) = 2,448,000 تومان

تقویم آموزشی دوره زیبراش

به زودی اعلام میشود...

21

خرداد 1400

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
تماس بگیرید (02126423862)

تقویم آموزشی دوره گوهر شناسی کاربری

19

فروردین 1400

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
تماس بگیرید (02126423862)

دوره حضوری

شهریه: 5,800,000 تومان

تقویم آموزشی دوره شناسایی، ارزیابی و ارزش گذاری الماس

6

اردیبهشت 1400

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
تماس بگیرید (02126423862)

تقویم آموزشی دوره ساپورت گذاری

24

فروردین 1400

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
تماس بگیرید (02126423862)