سبک های طراحی جواهرات در قرن بیستم

سبک های طراحی جواهرات در قرن بیستم,سبک جواهرات,سبک طراحی

سبک های طراحی جواهرات: صنعت طلا و جواهر در اوایل قرن بیستم رونق گرفت که بخشی از آن به دلیل کشف منابع جدید سنگ و توسعه و تولید تکنیک های جدید برش سنگ بوده است. ‌‌ در این دوره نقش های اجتماعی تغییر کرد و قیمت طلا و جواهر برای شهروندان عادی مناسب شد. همچنین […]