گروه تلگرام آموزش طلا سازی

با هدف معرفی دو جلد كتب آموزشی مذکور و رفع اشكالات هنرجويان تشکیل گردیده است.

قوانین گروه تلگرام آموزش طلا سازی ( ماتریکس)

در صورتی که قوانین را رعایت نکنید از گروه حذف خواهید شد.

۱_مطالب از کانال یا گروه دیگری فروارد نشده باشند.

۲_جهت حفظ احترام و حریم خصوصی اساتید و دوستان محترم پی وی ایشان پیام ندهید مگر با خواسته خودشان .

۳_مطالب مرتبط و در زمینه طلا و جواهر باشند.
۴_مطالب حتی ۴الامکان در قالب یک پیام ارسال گردد.
۵_جهت رعایت احترام همدیگراز مزاح و شوخی تند پرهیز شود.
۶_ بحث و جدل های فنی با رعایت احترام صورت بگیرد.
۷_از قرار دادن استیکر خودداری کنید.

۸_ تا حد امکان جهت برطرف شدن اشکالات در گروه جستجو کنید چون مشابه مشکلات شما مطمئنا قبلا مطرح شده و راه حل آن داده شده است.

۹_ برای خرید کتب آموزش طراحی طلا و جواهر و ارائه رزومه برای کاریابی
و تبلیغات جهت استخدام طراح
به سایت زیر مراجعه کنید https://mda.ac/ یا sdmor.com

10 _درصورت قراردادن هرگونه تبلیغات با کمال احترام فرد از گروه اخراج میگردد .

کتاب طراحی طلا و جواهر

کتاب های خود آموز طراحی طلا و جواهر با رایانه

It seems we can’t find what you’re looking for.