تصویر در حال بارگزاری

لطفا با دقت کامل قوانین و مقررات آکادمی طراحی مرتضوی را مطالعه کنید.

موارد استفاده ی غیر مجازاز نام و لوگوی MDA:

این ادعا که MDA به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم هرنوع تجارت شخصی و یا خصوصی را به انضمام کارمندان، محصولات ، خدمات و قیمت گزاری های آن ها تایید، حمایت مالی و یا گواهی می کند، به منزله ی استفاده ی غیرقانونی از نام MDA است.  بیان این مسئله که دانشجویان، فارغ التحصیلان، تجارت های آن ها و یا سنگ های قیمتی خاص، مورد تایید MDA هستند نادرست و غیرمجاز است.

MDA هیچ گونه فعالیت تجاری، دانشجو و یا فارغ التحصیل دارای گواهینامه پایان دوره، و هیچ نوع جواهررتبه بندی و یا احراز شده ای را بصورت شفاهی و بدون تاییده مجدد کتبی ،تایید و گواهی نمی کند.

قوانین و مقررات دوره های حضوری

مقررات لغو، انصراف و استرداد :

در این قسمت آیین و مقررات لغو، انصراف و استرداد MDA به همراه جزییات بیان شده اند.

در صورت بروز هرگونه سوال می توانید از طریق شماره تلفن های: 02166430067 ،  02166936739  و پست الکترونیک:  info@mda.ac  با MDA در تماس باشید و یا در صورت نیاز به آدرس پستی:  تهران، میدان توحید، خیابان ستارخان، بعد از کوثر دوم، پلاک 76، واحد 20، مراجعه نمایید.

هنرجویان می توانند ثبت نام خود را تا قبل از تاریخ شروع کلاس از طریق تماس با شماره های بالا و یا مراجعه ی حضوری به آدرس MDA لغو نمایند. هنرجویانی که پس از شروع کلاس مایل به لغو ثبت نام خود هستند، باید به مدیریت آکادمی مراجعه نمایند.

در همه ی موارد فسخ ثبت نام، وجه استردادی بر اساس مقررات زیر محاسبه خواهد شد:

آیین نامه استرداد مبلغ شهریه :

 • در صورتی که کلاس توسط MDA لغو گردد، شهریه ی پرداخت شده به طور کامل مسترد می گردد.
 • در صورتی که هنرجو تا قبل از اولین جلسه ی کلاس از ثبت نام خود انصراف دهد، شهریه ی پرداخت شده به طور کامل مسترد می گردد.
 • در صورت انصراف پس از شروع کلاس، نسبت مبلغ استردادی به شهریه ی پرداخت شده بر اساس درصد ساعاتی که هنرجو در کلاس شرکت کرده است، محاسبه خواهد شد.
 • کتاب هایی که استفاده نشده و آسیب ندیده باشند، واجد شرایط بازپس گیری و استرداد هستند، تنها در صورتی که سالم بودن آن پس از بازرسی توسط MDA  محرز شود.
 • کتاب هایی که استفاده شده و یا با وضعیتی غیرقابل فروش باز گردانده شوند، شامل استرداد وجه نمی باشند.

محاسبه نسبت مبالغ استردادی

وجه استردادی به هنرجوMDAساعات شرکت هنرجو در کلاس
90% شهریه10% شهریهتا سقف 10% ساعات کلاس
75% شهریه25% شهریه10-25% ساعات کلاسی
50% شهریه50% شهریه25-50% ساعات کلاس
غیر قابل استرداد100% شهریهبیش از 50% ساعات کلاس

نمونـه محاسبه ی وجه استردادی

هنرجویی شهریه ی کامل به مبلغ 2,000,000 تومان را برای 10 جلسه ی 3 ساعته معادل 30 ساعت پرداخت کرده و پس از شرکت در 2 جلسه معادل 6 ساعت از کلاس، تصمیم به انصراف گرفته است :

کل شهریه ی پرداخت شده توسط هنرجو = 2,000,000 تومان

کل ساعات کلاس = 30 ساعت

ساعات حضور هنرجو در کلاس = 6 ساعت

درصد شرکت هنرجو در کلاس = 20% (30/6 ساعات کلاس)

درصد قابل استرداد = 75% شهریه

مبلغ قابل استرداد = 1,500,000 تومان ( .75 ×2,000,000   )

مبلغ غیر قابل استرداد = 500,000 تومان (.25  ×2,000,000   )

قوانین و مقررات کلاس های آنلاین ( غیر حضوری)

 • همین طور که از اسم این کلاس ها مشخص است ، دوره های آنلاین نیاز به داشتن اینترنت با حداقل سرعت 256 KB را دارد. هنرجویان می بایستی قبل از شروع کلاس از سرعت و کیفیت اتصال خود به اینترنت اطمینان حاصل فرمایند.
 • امکان تست سرعت و نحوه ی اتصال به سیستم کلاس آنلاین برای هنرجویان فراهم می باشد.
 • هزینه ی دوره های آنلاین بصورت یکجا و کامل دریافت خواهد شد.
 • در صورتی که کلاس توسط MDA لغو گردد، شهریه ی پرداخت شده به طور کامل مسترد می گردد.
 • در صورتی که هنرجو تا قبل از اولین جلسه ی کلاس از ثبت نام خود انصراف دهد، شهریه ی پرداخت شده به طور کامل مسترد می گردد.
 • در صورت انصراف پس از شروع جلسه ی اول، 50 درصد هزینه ی کلاس مسترد می گردد.
 • در صورت انصراف از جلسه ی دوم به بعد امکان استرداد هزینه ی دوره وجود نخواهد داشت.
 • هنرجویان می بایستی قبل از شروع کلاس ها نسبت به سفارش و تهیه کتاب های آموزشی اقدام کنند.
 • در صورت غیبت بیش از 3 جلسه ، امکان دریافت مدرک پایان دوره وجود نخواهد داشت.
 • هنرجویانی که تمرین های خود را بصورت کامل انجام ندهند ، مدرک پایان دوره دریافت نخواهند کرد.
جلسه معارفه دوره طراحی طلا و جواهر به زبان انگلیسیثبت نام