دوره های حضوری

این دوره یک اتفاق جدید در صنعت طراحی و ایده پردازی و طلا و جواهرات می باشدکه برای اولین بار در ایران بصورت یک دوره ی جامع آموزش داده خواهد شد.

در دوره طراحی طلا و جواهر با رایانه مقدماتی ، هنر جو آموزش می بیند که چطور با استفاده از نرم افزار ماتریکس ، یک زیور را بصورت سه بعدی و با رعایت استاندارد های لازم طراحی کند.

در این دوره طراحی و مدل سازی انواع کار های پیچیده و سنگین ، از انگشتر و آویز تا دستبند و گردنبند و گوشواره آموزش داده خواهد شد .

یکی از نکات مهم در پروسه طراحی و پرینت و ساخت هر طرح مرحله آماده سازی فایل برای دستگاه پرینتر سه بعدی است.پس از اتمام طراحی کار مراحلی طی میشوند تا کار پرینت شده بدون نقص و کاملا صحیح باشد.

در دوره طراحی طلا و جواهر با رایانه مقدماتی ، هنر جو آموزش می بیند که چطور با استفاده از نرم افزار ماتریکس ، یک زیور را بصورت سه بعدی و با رعایت استاندارد های لازم طراحی کند.

در این دوره طراحی و مدل سازی انواع کار های پیچیده و سنگین ، از انگشتر و آویز تا دستبند و گردنبند و گوشواره آموزش داده خواهد شد .

دوره های غیر حضوری

طراحی طلا و جواهر با رایانه (مقدماتی)

در دوره طراحی طلا و جواهر با رایانه مقدماتی ، هنر جو آموزش می بیند که چطور با استفاده از نرم افزار ماتریکس ، یک زیور را بصورت سه بعدی و با رعایت استاندارد های لازم طراحی کند.

دوره آنلاین طراحی طلا و جواهر پیشرفته,دوره آنلاین طراحی طلا و جواهر,دوره آنلاین طراحی

طراحی طلا و جواهر با رایانه (پیشرفته)

در این دوره طراحی و مدل سازی انواع کار های پیچیده و سنگین ، از انگشتر و آویز تا دستبند و گردنبند و گوشواره آموزش داده خواهد شد .

طراحی طلا و جواهر در زیبراش (آنلاین)

در دوره جامع زیبراش مباحث و ابزارهای پیشرفته تر در طراحی و مدلسازی جواهرات آموزش داده شود ،به گونه ای که افراد در سطحی بالاتر امکان پرداختن به مدلهای پیچیده تر را پیدا میکنند.

ساپورت گذاری جواهرات

یکی از نکات مهم در پروسه طراحی و پرینت و ساخت هر طرح مرحله آماده سازی فایل برای دستگاه پرینتر سه بعدی است.پس از اتمام طراحی کار مراحلی طی میشوند تا کار پرینت شده بدون نقص و کاملا صحیح باشد.

طراحی طلا و جواهر با رایانه مقدماتی (انگلیسی)

در دوره طراحی طلا و جواهر با رایانه مقدماتی ، هنر جو آموزش می بیند که چطور با استفاده از نرم افزار ماتریکس ، یک زیور را بصورت سه بعدی و با رعایت استاندارد های لازم طراحی کند.

دوره آنلاین طراحی طلا و جواهر پیشرفته,دوره آنلاین طراحی طلا و جواهر,دوره آنلاین طراحی

طراحی طلا و جواهر با رایانه پیشرفته (انگلیسی)

در این دوره طراحی و مدل سازی انواع کار های پیچیده و سنگین ، از انگشتر و آویز تا دستبند و گردنبند و گوشواره آموزش داده خواهد شد .