جلسه معارفه ایده پردازی و کانسپت دیزاین

تاریخ برگزاری: یکشنبه 26 بهمن

مدل برگزاری: آنلاین

ساعت برگزاری: 21:00

برگزار کنندگان :

تکمیل ظرفیت شده است.