آموزش خصوصی طراحی طلا و جواهر

آموزش های خصوصی به شکل جلسات یک،سه و یا پنج روز در هفته برگذار می شوند. هنرجویان دوره خصوصی می توانند کلاس های خود را به شکل حضوری و یا آنلاین ثبت نام کنند. از مزیت های دوره ی خصوصی می توان به عدم وجود هنرجویان دیگر در کلاس اشاره کرد و تمامی توجه مدرس به یک هنرجو خواهد بود.. هر جلسه ویدئوی کلاس برای هنرجویان ضبط می شود و بلافاصله بعد از جلسه به هنرجویان دوره ی خصوصی تحویل داده می شود. هنرجویان این امکان را دارند تا روز و ساعت کلاس خود را بر اساس آزاد بودن تایم مدرس انتخاب کنند. در دوره های خصوصی مدرس این امکان را دارد که تنها به رفع اشکال یک هنرجو بپردازد و مشکلات پیش آمده برای هنرجو را بر طرف کند.