طراحی این دوره با هدف آموزش اطلاعات مورد نیاز در زمینه ی طلا و جواهر جهت فعالیت حرفه ای در زمینه ی فروش و تجارت صورت گرفته است.
در این دوره دانشجویان با تکنیک های فروشندگی، اطلاعات ضروری در مورد الماس، سنگ های رنگی، فلزات گرانبها، ویژگی های جواهرات و(آخرین استاندارد های روز دنیا در مورد جواهرات)، (آخرین استاندارد های ارزشیابی سنگ های قیمتی و جواهرات) آشنا می شوند.
تمامی محتوا منطبق بر دوره ی GIA (Accredited jewelry professional ) AJP امریکا می باشد.
این دوره برای گروه های زیر (ذیل) مفید می باشد :
فعالان در این صنف طلا و جواهر.
علاقه مندان ورود به صنعت طلا و جواهر.
مدیران و فروشندگان برندها.
علاقه مندان به تجارت طلا و جواهر.
تولید کنندگان و طراحان طلا و جواهر.
خریداران طلا و جواهر.

الماس
در این دوره، سیستم درجه بندی بین المللی ارزشیابی الماس 4C’Sکه توسط GIAتدوین شده است بررسی می شود و نحوه ی تاثیرگذاری فاکتورهای پاکی، رنگ، تراش و وزن در ارزش نهایی الماس به طور کامل آموزش داده می شود.
با فراگرفتن اصول و فاکتورهای ارزش گذاری الماس، دانشجویان با تکنیک های های فروش و تجارت الماس آشنا می شوند به طوریکه قادر خواهند بود الماس را در جواهر به صورت دقیق برای مشتری توصیف کنند که یک فروش موفق و صادقانه صورت بگیرد.
بعد از اتمام این دوره دانشجویان قادر خواهند بود :
1- با داشتن اطلاعات کامل در مورد الماس توانایی فروش موثر و موفق الماس را کسب می کنند.
2- قادر خواهند بود فاکتورهای چهارگانه ارزش الماس را برای مشتری توضیح بدهند به طوریکه مشتری متوجه رابطه ی بین ارزش الماس و فاکتور های 4C’Sبشود.
3- با برخی از روش های اصلی و ابتدایی تشخیص الماس مصنوعی، الماس بهسازی شده، شبه الماس آشنا می شوند.
4- قادر خواهند بود توضیحات ابتدایی نگهداری و نحوه ی استفاده از الماس را برای مشتریان توضیح دهند.
5- با داشتن اصطلاحات بین المللی و نام های تجاری قادر خواهند بود فعالیت خود را در این زمینه بهبود ببخشند.

سنگ های رنگی
در این دوره، اطلاعات ضروری در مورد سنگ های رنگی و نحوه ی ارزشیابی آنها با نگاهی عمیق تر به سنگ های رنگی اصلی ، زمرد، یاقوت کبود و یاقوت قرمز آموزش داده می شود.
بعد از شناخت رنگ به عنوان اصلی ترین فاکتور تاثیرگذاری بر ارزش سنگ های رنگی و همچنین برخی ناخالصی های خاص در آنها، دانشجویان با رابطه ی فاکتورها و ارزش نهایی سنگ، نحوه ی ارائه ی سنگ های رنگی و پروسه ی فروش آنها به طور کامل آشنا می شوند.
بعد از اتمام این دوره دانشجویان قادر خواهند بود :
1- با داشتن اطلاعات مفید و کامل در مورد سنگ های رنگی در برابر سوالات مشتریان پاسخگو باشند و فروش موفق و صادقانه ای داشته باشند.
2- می توانند به صورت کامل در مورد رنگ با مشتری صحبت کنند و و تاثیرگذاری مهم این فاکتور را در قیمت نهایی سنگ عنوان کنند.
3- با بررسی بقیه ی فاکتورها نظیر وزن، تراش، پاکی و همچنین رنگ ارزش سنگ را تخمین بزنند.
4- با شناخت برخی از روش های اصلی و ابتدایی می توانند برخی از سنگ های مصنوعی، بهسازی شده و مشابه را تشخیص دهند.
5- با شناخت مراحل اصلی فروش می توانند فروش موثرتری داشته باشند.
6- با نگاه مفصلی که به سنگ های رنگی اصلی یعنی زمرد، یاقوت کبود و یاقوت قرمز می شود، دانشجویان قادر خواهند بود هرگونه اطلاعات مورد نیاز نظیر نحوه ی استفاده و مراقبت و … را با اطمینان کامل در اختیار مشتری بگذراند.

جواهر
در این دوره ویژگی های مهم طلا و جواهرات و روابط آنها بررسی می شود که چگونه این ویژگی ها با هم ترکیب می شوند و در نهایت ارزش یک جواهر مشخص می شود.
همچنین انواع فلزات گرانبها و کیفیت ها و خاصیت های آن ها به تفضیل توضیح داده می شود و در نهایت نحوه ی ارائه ی جواهرات و مراحل فروش آموزش داده می شود.
همچنین دانشجویان با مراحل ساخت جواهر، روش های متداول ساخت، برخی از مسائل فنی، سبک های طراحی، اصطلاحات تجاری و بین المللی و نحوه ی شناسایی فلزات گرانبها آشنا می شوند که در پروسه ی فروش بتوانند جوابگوی سوالات مشتریان باشند.
بعد از اتمام این دوره دانشجویان قادر خواهند بود :
1- شناخت کامل از خاصیت های طلا، نقره، پلاتین و معرفی بهترین گزینه به مشتری.
2- می توانند در مورد مسائل فنی و ساخت جواهر پاسخگوی سوالات مشتریان باشند.
3- با روش های مختلف مخراج کاری الماس و سنگ های آشنا می شوند.
4- نحوه ی استفاده و نگهداری جواهرات را به طور کامل برای مشتریان توضیح دهند.
5- در حین پروسه ی فروش برخی از نکات امنیتی لازم که یک فروشنده باید بداند و انجام دهد را رعایت می کنند.
6- با توجه به دانستن سبک های طراحی می توانند در این حیطه با مشتری ارتباط گرم تری برقرار کنند و به انتخاب مشتری کمک کنند.
7- با شناخت کامل از ویژگی های یک جواهر و استفاده از تکنیک های فروش می توانند راحت تر سیکل فروش را طی کنند.

دوره منابع

برنامه آموزشی

اصول شناخت الماس

 • درس 1. 1
  نحوه شکل گیری الماس
 • درس 1. 2
  بررسی خواص فیزیکی و نوری منحصر به فرد الماس
 • درس 1. 3
  آموزش کامل 4C’S
 • درس 1. 4
  بررسی فاکتور پاکی (Clarity) الماس
 • درس 1. 5
  آشنایی با ناخالصی های الماس
 • درس 1. 6
  برسی کامل چارت GIA ,Clarity
 • درس 1. 7
  آموزش شناسنانه خوانی GIA
 • درس 1. 8
  بررسی قوانین ترسیم Plot در شناسنامه
 • درس 1. 9
  برسی کامل رنگ Color در الماس
 • درس 1. 10
  بررسی عوامل تاثیرگذار بر کیفیت رنگ
 • درس 1. 11
  چگونگی تاثیر رنگ بر ارزش نهایی الماس
 • درس 1. 12
  آشنایی با الماس های رنگی و ارزش آنها
 • درس 1. 13
  آشنایی با روش های بهسازی رنگ در الماس
 • درس 1. 14
  بررسی خاصیت Fluorescence در الماس و تاثیر آن در ارزش نهایی الماس
 • درس 1. 15
  آشنایی با روش های از بین بردن رنگ در الماس
 • درس 1. 16
  بررسی فاکتور تراش Cut در الماس
 • درس 1. 17
  تاثیر تراش بر زیبایی سنگ
 • درس 1. 18
  آشنایی کامل با تراش برلیان و قسمت های مختلف آن
 • درس 1. 19
  تاثیر Polish نهایی برلیان بر ارزش آن
 • درس 1. 20
  بررسی تناسبات در الماس
 • درس 1. 21
  آموزش فاکتور وزن Weight, Carat در الماس
 • درس 1. 22
  آموزش قوانین مربوط به وزن در تجارت الماس
 • درس 1. 23
  آموزش نحوه برخورد با مشتری در هنگام فروش الماس
 • درس 1. 24
  بررسی روش های برقرار کردن امنیت هنگام فروش
 • درس 1. 25
  برسی نحوه نگهداری از الماس در مغازه و در منازل
 • درس 1. 26
  آموزش مراحل فروش جواهر به صورت تخصصی الماس

اصول شناخت سنگ های رنگی

 • درس 2. 1
  بررسی فاکتور های مشترک در سنگ های رنگی : زیبایی – کمیابی – دوام
 • درس 2. 2
  بررسی چگونگی بوجود آمدن رنگ در سنگ
 • درس 2. 3
  بررسی خواص شیمیایی و فیزیکی در سنگ های رنگی
 • درس 2. 4
  بررسی ناخالصی های مربوط به رنگ در سنگ
 • درس 2. 5
  بررسی رنگ و تاثیر آن بر ارزش نهایی سنگ
 • درس 2. 6
  بررسی فاکتور رنگ و تاثیر آن در تقاضای جهانی
 • درس 2. 7
  آموزش برخی از اسم های تجاری در رنگ
 • درس 2. 8
  معرفی برخی پدیده های نوری در سنگ های رنگی خاص
 • درس 2. 9
  آموزش فاکتور ناپاکی در سنگ های رنگی
 • درس 2. 10
  معرفی برخی ناخالصی های خاص در سنگ های رنگی
 • درس 2. 11
  تاثیر فاکتور پاکی در ارزش نهایی سنگ های رنگی
 • درس 2. 12
  آموزش نحوه برخورد با مشتری در هنگام توضیح در مورد ناپاکی ها
 • درس 2. 13
  بررسی فاکتور تراش و تاثیر آن در بازار جهانی
 • درس 2. 14
  بررسی تاریخچه تراش ( تراش های سنتی و مدرن )
 • درس 2. 15
  تاثیر Polish در کیفیت تراش
 • درس 2. 16
  آموزش نحوه وزن کردن سنگ های رنگی
 • درس 2. 17
  تاثیر وزن در تجارت سنگ های رنگی
 • درس 2. 18
  معرفی برخی Source های اصلی سنگ رنگی
 • درس 2. 19
  تاثیر Origin در ارزش سنگ
 • درس 2. 20
  معرفی بازار های بین المللی در تجارت سنگ های رنگی
 • درس 2. 21
  آموزش انواع بهسازی ها در سنگ رنگی و تاثیر آنها در ارزش نهایی سنگ
 • درس 2. 22
  آشنایی با برخی سنگ های لابراتواری و نحوه ارائه کردن به مشتری
 • درس 2. 23
  آموزش فروش سنگ های لابراتواری و بهسازی شده
 • درس 2. 24
  آشنایی با برخی از دستگاه های شست و شو جواهرات
 • درس 2. 25
  آموزش کامل فروش جواهرات سنگی
 • درس 2. 26
  بررسی کامل انواع یاقوت کبود
 • درس 2. 27
  آشنایی با برخی معادن یاقوت کبود و تاثیر آن بر ارزش سنگ
 • درس 2. 28
  آشنایی با یاقوت های کبود مصنوعی و بهسازی شده
 • درس 2. 29
  یررسی کامل یاقوت قرمز
 • درس 2. 30
  آشنایی با برخی معادن یاقوت قرمز و تاثیر آن بر ارزش سنگ
 • درس 2. 31
  آشنایی با یاقوت قرمز مصنوعی و بهسازی شده
 • درس 2. 32
  بررسی کامل انواع زمرد
 • درس 2. 33
  آشنایی با برخی معادن زمرد و تاثیر آن بر ارزش سنگ
 • درس 2. 34
  آشنایی با زمرد های مصنوعی و بهسازی شده
 • درس 2. 35
  بررسی کامل زمرد

اصول جواهرشناسی

 • درس 3. 1
  معرفی فلزات گرانبها و خواص منحصر به فرد هر کدام
 • درس 3. 2
  بررسی طلا و خواص آن در تولید
 • درس 3. 3
  بررسی فلز پلاتین و پالادیوم
 • درس 3. 4
  بررسی فلز نقره
 • درس 3. 5
  بررسی قوانین کشور های مختلف مانند آمریکا، انگلستان، ایتالیا و آسیا برای فلزات
 • درس 3. 6
  معرفی روش های مختلف ساخت طلا و جواهر
 • درس 3. 7
  آشنایی با صنعت ساخت در جهان
 • درس 3. 8
  آموزش فروش طلا
 • درس 3. 9
  معرفی انواع انگشتر ها
 • درس 3. 10
  بررسی مسائل امنیتی در فروش
 • درس 3. 11
  ببرسی طرح های مختلف دستبند و گردنبند و گواشواره
 • درس 3. 12
  بررسی نکات فنی در طراحی جواهرات
 • درس 3. 13
  معرفی سبک های طلا و جواهرات و تاریخچه هرکدام از آنها
 • درس 3. 14
  بررسی بازار فروش ساعت و معرفی انواع آنها
 • درس 3. 15
  بررسی انواع روش های مخراج کاری
 • درس 3. 16
  آموزش نحوه نگهداری طلا و فلزات گرانبها و شست و شوی آنها
 • درس 3. 17
  آموزش روش های مختلف سایز کردن انگشتر
 • درس 3. 18
  آموزش نحوه تشخیص طلا از بدل
 • درس 3. 19
  آموزش نحوه نگهداری از طلا در منزل
 • درس 3. 20
  آموزش نحوه ارتباط برقرار کردن با مشتری در پروسه فروش

مدرس

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *