گروه تلگرام آموزش زیبراش (طراحی طلا و جواهر)

با هدف معرفی و آموزش امکانات نرم افزار زیبراش در طراحی طلا و جواهر

قوانین گروه تلگرام آموزش نرم افزار زیبراش (Zbrush)

در صورتی که قوانین را رعایت نکنید از گروه حذف خواهید شد.

۱_مطالب از کانال یا گروه دیگری فروارد نشده باشند.

۲_جهت حفظ احترام و حریم خصوصی اساتید و دوستان محترم پی وی ایشان پیام ندهید مگر با خواسته خودشان .

۳_مطالب مرتبط و در زمینه طلا و جواهر باشند.
۴_مطالب حتی ۴الامکان در قالب یک پیام ارسال گردد.
۵_جهت رعایت احترام همدیگراز مزاح و شوخی تند پرهیز شود.
۶_ بحث و جدل های فنی با رعایت احترام صورت بگیرد.
۷_از قرار دادن استیکر خودداری کنید.

۸_ تا حد امکان جهت برطرف شدن اشکالات در گروه جستجو کنید چون مشابه مشکلات شما مطمئنا قبلا مطرح شده و راه حل آن داده شده است.

۹_ برای خرید کتب آموزش طراحی طلا و جواهر و ارائه رزومه برای کاریابی
و تبلیغات جهت استخدام طراح
به سایت زیر مراجعه کنید https://mda.ac/ یا sdmor.com

10 _درصورت قراردادن هرگونه تبلیغات با کمال احترام فرد از گروه اخراج میگردد .

دوره جامع طراحی طلا و جواهر با نرم افزار زیبراش

18 جلسه 3 ساعته با ارائه مدرک بین المللی

دوره طراحی طلا و جواهر با زیبراش

طراحی طلا و جواهر در زیبراش (آنلاین)