تصویر لود شونده
Melika Etemadi

ملیکا اعتمادی

گذراندن دوره طراحی دستی زیر نظر استاد شهرزاد گیوی

گذراندن دوره راینو در اموزشگاه MDA زیر نظر استاد محسن محمدولی

مدرس در آموزشگاه خانوم گیوی

ملیکا اعتمادی
  • ملیکا اعتمادی
15% الی %25 تخفیف ویژه ماتریکس را از دست ندهید !مشاهده و ثبت نام