جلسه معارفه ماتریکس مقدماتی (انگلیسی)

تاریخ برگزاری: پنج شنبه 20 آذر

مدل برگزاری: آنلاین

ساعت برگزاری: 15:00

برگزار کننده :