جلسه معارفه ماتریکس مقدماتی

تاریخ برگزاری: سه شنبه 22 تیر

مدل برگزاری: آنلاین

ساعت برگزاری: 20:30

برگزار کننده :

ظرفیت معارفه تکمیل شده است.