جلسه معارفه ماتریکس مقدماتی

تاریخ برگزاری: یکشنبه 20 مهر

مدل برگزاری: آنلاین و حضوری (محدود)

ساعت برگزاری: 20:15

برگزار کننده :

زمان معارفه به پایان رسیده است.