جلسه معارفه ماتریکس مقدماتی

تاریخ برگزاری: یک شنبه 17 اسفند

مدل برگزاری: آنلاین

ساعت برگزاری: 21:00

برگزار کننده :

ظرفیت معارفه به پایان رسیده است.