جلسه معارفه دوره گوهرشناسی کاربردی (سنگ های رنگی)

تاریخ برگزاری: پنجشنبه 9 اردیبهشت

مدل برگزاری: حضوری / آنلاین

ساعت برگزاری: 17:00

برگزار کنندگان :

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .