جلسه معارفه دوره جامع زیبراش

تاریخ برگزاری: دوشنبه 20 مرداد

مدل برگزاری: آنلاین و حضوری (محدود)

ساعت برگزاری: 20:30

برگزار کننده :

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .