نام معارفهبرگزار کننده معارفهساعت معارفهمدل برگزاریتاریخ معارفهوضعیت
طراحی و ایده پردازی طلا و جواهرسید محمد مرتضوی - نوشین موسوی17:00 الی 19:30حضوری - غیر حضوریپنج شنبه | 30 آبان 1398در حال ثبت نام
طراحی طلا و جواهر با ماتریکس به زبان انگلیسیسید محمد مرتضوی - شیرین رحیمی17:00 الی 20:00حضوری - غیر حضوریشنبه | 2 آذر 1398در حال ثبت نام

جلسات معارفه رایگانمشاهده جلسات