تصویر لود شونده

نام معارفهبرگزار کننده معارفهساعت معارفهتاریخ معارفهوضعیت
طراحی طلا و جواهر با زیبراشامیر خوشگو14:30 الی 16:3027 تیر 1398در حال ثبت نام
طراحی دستی طلا و جواهرملیکا اعتمادی11:00 الی 12:3017 مرداد 1398در حال ثبت نام
طراحی طلا و جواهر با ماتریکسسید محمد مرتضوی16:30 الی 18:3023 تیر 1398اتمام وقت ثبت نام !

جلسات معارفه رایگان دوره های تابستانمشاهده و ثبت نام