نام معارفهبرگزار کننده معارفهساعت معارفهمدل برگزاریتاریخ معارفهوضعیت
ایده پردازی و طراحی طلا و جواهر (Concept design)سید محمد مرتضوی – نوشین موسوی17 الی 19حضوری – غیر حضوریدو شنبه | 12 اسفند 1398اتمام ثبت نام
طراحی طلا و جواهر با ماتریکس مقدماتیسید محمد مرتضوی 14 الی 16حضوری – غیر حضوریجمعه | 16 اسفند 1398اتمام ثبت نام
طراحی طلا و جواهر با ماتریکس پیشرفتهسید محمد مرتضوی17 الی 19حضوری – غیر حضوریشنبه | 17 اسفند1398اتمام ثبت نام
طراحی طلا و جواهر با زیبراش ZBrushامیر خوشگو17 الی 19حضوری – غیر حضوریدو شنبه | 19 اسفند 1398اتمام ثبت نام
ایده پردازی و طراحی طلا و جواهر (Concept design)
سید محمد مرتضوی – نوشین موسوی17 الی 19حضوری – غیر حضوریسه شنبه | 20 اسفند 1398در حال ثبت نام

جدیدترین رویداد های

آکادمی طراحی مرتضوی

سوالی دارید ؟ جوابگو سوالات شما هستیم.