جلسه معارفه ماتریکس مقدماتی

تاریخ برگزاری: سه شنبه 20 مهر

مدل برگزاری: آنلاین

ساعت برگزاری: 20:30

برگزار کننده :

ظرفیت تکمیل شده است.