جلسه معارفه ماتریکس مقدماتی

تاریخ برگزاری: یکشنبه 24 اسفند

مدل برگزاری: آنلاین و حضوری (تعداد محدود)

ساعت برگزاری: 17:00

برگزار کننده :

زمان ثبت نام به پایان رسیده است.