جلسه معارفه ماتریکس مقدماتی

تاریخ برگزاری: سه شنبه 5 مرداد

مدل برگزاری: آنلاین

ساعت برگزاری: 20:30

برگزار کننده :

زمان ثبت نام به پایان رسیده است.